Formler til utregning av bølger

Dette innlegget har allerede blitt vist 19157 ganger!

V=λ*f

λ=V/f

f=V/λ

Disse formlene brukes for å regne ut bølgefart (V), bølgelengde (λ) og bølgens frekvens (f)

 

I refleksjon og brytning er Innfallsvinkel = utfallsvinkel. hvis en lysbølge treffer en refleksiv overflate med 30° vil den reflekteres ut med 30°

 

sin(α-inn) = 1,46*sin(α-brutt)

Når lys brytes i glass vil vinkelen til lyset som har gått igjennom glasset være sinus til utfallsvinkelen * 1,46

 

Når to lyskilder er koherente vil det bli forsterkninger der S1P – S2P = nλ (n=1, 2, 3, osv…)

det vil bli utslokking der S1P – S2P = nλ (n=0.5, 1.5, 2.5, osv…)

 

d sin(Θ) = nλ

eks:

|

| 18cm

|—————————————-

135cm

d=3.3*10↑-6

 

18/135=0.133

<Θ = sin↑-1(0.133) = 7,66°

(3.3*10↑-6)*sin(7,66) = 440λ

Her finner man bølgelengden på lys ved hjelp av interferens. d = hvor stor avstanden mellom bølgekildene er ¦. når man skal finne ut hvor tykt noe er (som f. eks. et hårstrå) gjør man d om til den ukjente. da må man vite bølgelenden til laserlyset man bruker. da er formelen slik:

d = nλ/Θ

eks:

|

| 11cm

|——————————————————————

850cm

λ = 697*10↑-9

 

11/850 = 0.0013

<Θ = sin↑-1(0.0013) = 0.74°

d = (697*10↑-9)/sin(0.74) = 5.4*10↑-5

 

5.4*10↑-5 er tykkelsen på et hårstrå