Naturfag

Notater fra Naturfag i VG1 ved Studiespesialiserende videregående skole.
Alt innhold er godkjent fra elever ved forskjerlinja, Drammen.
Stråling

Stråling deles inn i to hovedtyper, elektromagnetisk stråling – EM stråling og Partikkel strålig. Denne artikelen vil handle om elektromagnetisk stråling. Innenfor elektromagnetisk stråling har bølgene forskjellig frekvens, denne frekvensen har noe med egenskapen til strålingen å gjøre. Jo større … Les mer

Ordforklaring bioteknologi:

Bioteknologi- er en samlebetegnelse på teknologi som bruker mikroorganismer, plante- eller dyreceller, eller deler av disse til å fremstille eller modifisere produkter, forbedre planter og dyr, eller utvikle mikroorganismer for spesifikke anvendelser. Genteknologi- er teknikker som tillater at DNA isoleres, karakteriseres, modifiseres, tas … Les mer