Ultrafiolett stråling

Dette innlegget har allerede blitt vist 10233 ganger!

Ultrafiolett stråling er elektromagnetiske stråling som har en bølgelengde mellom 400 og 100 nm.
Mellom 400 og 320 nm kalles det UV-A stråling.
Mellom 320 og 290 nm kalles det UV-B stråling.
Mellom 290 og 100 nm kalles det UV-C stråling.

Det er i hovedsak kun UV A og B lys som trenger gjennom ozonlaget.

Ultrafiolett stråling reagerer med ozonlaget og bryter det ned.

O2 + UV -> O + O
O2 + O -> O3
O3 + UV -> O2 + O

Så her skjer det reaksjoner kontinuerlig, så lenge det er energi i riktig format, UV stråling er i dette formatet.