Ordforklaring bioteknologi:

Dette innlegget har allerede blitt vist 6762 ganger!

Bioteknologi- er en samlebetegnelse på teknologi som bruker mikroorganismer, plante- eller dyreceller, eller deler av disse til å fremstille eller modifisere produkter, forbedre planter og dyr, eller utvikle mikroorganismer for spesifikke anvendelser.

Genteknologi- er teknikker som tillater at DNA isoleres, karakteriseres, modifiseres, tas opp i celler og uttrykkes i form av proteiner.

Plasmid- er et selvstendig DNA-molekyl som formerer seg i celler; mest kjent fra bakterier. Plasmidet har en sirkulær form og inneholder noen få gener.

Kloning- produksjon av arvemessig identiske kopier av DNA-molekyler, av celler og av hele individer.

Prøverørsbefruktning- metode der ubefruktede egg tas ut av livmoren, befruktes i laboratoriet og så settes tilbake i livmoren.

Stamceller- er celler som ikke er spesialisert og som har evnen til å utvikle seg til en av de ca. 200 celletypene hos menneske.

Allel- er en genutgave (feks: genet for blå øyne)

Mitose- vanlig celledeling, dattercellene blir en eksakt kopi av morcellens gener og kromosomer.

Meiose- reduksjonsdeling, antallet kromosomer blir redusert til det halve.

Celle:

Celleforklaring