Olje og Gass

Dette innlegget har allerede blitt vist 13575 ganger!

Petroleum

Olje og Naturgass.

De første oljeeventyret begynte i 1971.
olje og gass
Oljefelle er der man henter opp oljen. Oljen ligger oppå vann, og har en takbergart over  seg som forhindrer oljen i å flyte opp, dette kalles en oljefelle. Det finnes tre typer, «foldet felle» som er dannet når det kommer mye trykk, «forkastet felle» som er dannet når lagene er skyvet vertikalt, og «saltstokk flle» som er når en saltstokk dytter opp overliggende lag slik at de nesten blir foldet.

Så man kan si at en oljefelle er en luke hvor olja er stengt inne.

Oljevirksomheten skal komme hele landet til gode!

27% av statens inntekter kommer av Oljen vår.
Over 200 000 arbeidsplasser knyttes til oljevirksomheten.
Det er oljerelatert virksomhet i alle fylker.
Det gir oss store lav arbeidsledighet og enorme inntekter.
40 prosent av resursene legges tilbake.