Olje og Gass

Dette innlegget har allerede blitt vist 5679 ganger!

Hvor er det hydrokarboner

Det er mye olje og gass i verden, men de største funnene som er gjort på globalbasis var på 1960-tallet. I dag finner man kun en brøkdel av hva man fant da.
De største funnene er allerede gjort.

Man finner olje og gass på land og i vannet (offshore og onshore).

Man må ha en felle under et reservoar for at det skal kome olje.

Reservoaren kommer fra sedminentære bergarter.
De blir så sterke fordi de ligger trykket under lag på lag.

Med seismikke målinger kan man finne indikasjoner på slike oljefeller.
Man bruker så avanserte verktøy til å grave ned i disse fellene for å sjekke om det er olje der og eventuelt hvor mye olje det er.

De aller fleste store oljefeltene i norge er funnet, men det er fortsatt en del potensiale ute i barentshavet.

Det aller viktiske redskapet når man skal finne olje er seismikken. Seismikke målinger gjør at man kan finne ut hvor det kan være olje og hvor det ikke kan være olje. Seismikk fungerer som et ekko-lodd.

Hva trenger vi å gjøre for å få det ut av bakken

For å få lov til å ta ut olje må man ha et lisens.

Det er to måter, «Awards in predifined area» og «Numbered licensing round»

VNG kommer med en god ide, og søker for en lisens fra oljedirektoratet og man får da et ja eller nei. Hittil har VNG norge enda ikke fått et nei på søknaden.

Man må ha Teknisk ekspertise, God økonomi, Geologisk forståelse og ekspertise på oljeplattformer for å få godkjent lisensen.

Lisensen gir firmaet eksklusive rettigheter til å utforske området og hente ut oljen.