Nordlys

Dette innlegget har allerede blitt vist 6345 ganger!

Solvind

Solvind på vår sol
Solvind på vår sol

Solvind på sola er der nordlyset begynner, uten dette ville ikke det vært noe nordlys på jorda. Denne solvinden skjer på sola, og er en strøm av ladde partikler og plasma som blir slynget ut i verdensrommet. Disse partiklene blir først holdt igjen av solas magnetfelt, før det blir for mange partikler med for mye energi og det blir slunget ut i en sky av plasma som har sitt eget magnetfelt.

Jorda

Hvordan plasmaskyen treffer jorda (den lille kula til høyre)
Hvordan plasmaskyen treffer jorda (den lille kula til høyre)

Når denne skyen av plasma nærmer seg jorda treffer de først vårt magnetfelt, da blir noen ladde partikler dratt inn mot en av våre poler. Resten fortsetter forbi og jordas magnetfelt blir strukket som en strikk før plasmaskyen gir etter og partiklene blir dratt inn i jordas atmosfære i en stor fart.

Atmosfæren

Når disse partiklene kommer inn i jordas atmosfære reagerer de med atomene og molekylene her. Da eksiteres atomene, umiddelbart blir de deeksitert og slynger ut et foton. Avhengig av hvilket atom disse partiklene reagerer med, så får den elektromagnetiske strålingen en bestemt energimengde og dermed gir det en bestemt farge.