Omskrevet sirkel

Dette innlegget har allerede blitt vist 5377 ganger!

Denne siden tar for seg hvordan man skal lage en omskrevet sirkel og hvordan man finner radiusen.

En omskreven sirkel er en sirkel på utsiden av trekanten om er innom alle ytterpunktene(A,B,C)

For å konstruere en omskrevet sirkel må man finne midtnormalene(grønne linjer) på minst to av sidene i trekanten. Disse linjene skjærerOmskrevet sirkelhverandre i et punkt, dette punktet blir sentrum i den omskrevne sirkelen. Når man har funnet dette punktet tar man avstanden fra dette punktet og ut til A, B eller C, da har man radius i den omskrevne sirkelen. Tilslutt er det bare å trekke sirkelen.

For å finne radius i en omskrevet sirkel, bruker man sinus setningen, men det er lagt til en del. Formelen bli da:

\frac{a}{\sin{A}}=\frac{b}{\sin{B}}=\frac{c}{\sin{C}}=2r