Enkelt

Dette innlegget har allerede blitt vist 1084 ganger!

En vektor har både en størrelse og retning (i motsetning til en skalar som bare har en størrelse).

To vektorer er like dersom de har samme størrelse og samme retning, hvilket sier at startpunktet er helt urelevant (de kan paralellforskyves)

Vektorer kan legges sammen. Hvis vi skal legge sammen vektor1 og vektor2 blir summen punktet mellom startpunktet av vektor1 og sluttpunktet til vektor2 dersom startpunktet til vektor2 er ved sluttpunktet til vektor1.

Vector_addition