Logikknotasjon

Dette innlegget har allerede blitt vist 5798 ganger!

 

Notasjon Betydning Beskrivelse
 ∧  og
 ∨  eller enten en av uttrykkene, eller begge
 ¬  ikke
 ⇒  medfører «hvis … så …»
 ⇔  ekvivalent med «hvis og bare hvis».
 ∀  for alle tall  uttrykket gjelder for alle tall markert med symbolet
 ∃  det finnes et tall det finnes et tall som gjør at uttrykket stemmer

Eksempler:

1 tilsvarer sant/rikitg, mens 0 tilsvarer usant/feil

1 ∧ 1 = 1
1 ∧ 0 = 0
0 ∧ 0 = 0

0 ∨ 1 = 1
1 ∨ 1 = 1
0 ∨ 0 = 0

¬1 = 0
¬0 = 1
¬(0 ∧ 0) = 1

n = 4 ⇒ n2 = 16 (sant)
n2 = 16 ⇒ n = 4 (usant)

n er partall ⇔ n er delelig på 2 (sant)
n = 4 ⇔ n2 = 16 (usant)

∀a: ∀b: (a+b)2 ⇔ a2 + 2ab + b2 (forklaring: for alle a og alle b er (a+b)2 ekvivalent med a2 + 2ab + b2)

∀a: ∃b: a2 = b (For alle a finnes det en b slik at a2 = b)