Kriminalitet

Dette innlegget har allerede blitt vist 6338 ganger!

Kriminalitet er handlinger som bryter med straffeloven.

Stortinget bestemmer hva som er et lovbrudd og hvor stor straffen skal være.

Domstolene tar stilling til skyldspørsmål og ilegger straff i henhold til loven.

Det blir begått ca 400 000 lovbrudd hvert år i Norge.
Det har vært en økning de siste årene.
De fleste forbrytelser er vinningskriminalitet, voldskriminalitet er dens motpart.
De fleste lovbrytere er unge menn
Økende organisert kriminalitet
Også mye økonomisk kriminalitet.

 

Årsaker til kriminalitet

 • Individmodellen:
  – Moralsk-juridisk (man tror det er rett – «ikke så farlig», foreldre sier det – miljø/oppdragelse)
  – Sykdom (psykisk lidelse – ikke sperrer – arv)
 • Samfunnsfagmodellen
  – Sammenheng mellom samfunnet og kriminaliteten (store klasseforskjeller, stjele er muligheten til å overleve

 

Formelle straffereakskjoner

 • Påtaleunnlatelse (du blir «kjeftet på» av politiet)
 • Bot (forseelse)
 • Betinget fengselsstraff (man må ikke sitte inne under straffen, man kan være hjemme)
 • Samfunnsstraff (gjøre en jobb for samfunnet – ofte for unge mennesker)
 • Ubetinget fengselsstraff (man må sitte inne under straffen)
 • Forvaring (når dommen er ferdig blir man undersøkt og hvis det er fare for at handlingene skjer igjen får du fem år til)

Konfliktråd er et alternativ til straffeforfølging

 

Domstolene

Domstolene er den tredje statsmakt

Tvilen skal komme den tiltalte til gode «bedre å dømme en for lite enn for mye».

Domstolene er bygget opp slik:

Hvis man ikke er fornøyd med dommen i Tingretten, kan man anke til lagmannsretten. Dommen i lagmannsretten kan ankes til høyesterett, men ikke skyldspørsmålet.

 

Hvorfor straffer vi?

 1. Hindre gjerningsmannen i å begå nye lovbrudd
 2. Skremme andre i å begå lovbrudd (en dom skal skremme andre fra å begå lovbrudd)
 3. Beskytte samfunnet

Spørsmål til diskusjon:

 1. Virker straffen etter sin hensikt
 2. Hva mener du om straffetiltakene i Norge?
 3. Hva mener du om dødsstraff?
 4. Hvordan kan kriminalitet forebygges?