Korstog og Katastrofer

Dette innlegget har allerede blitt vist 7979 ganger!

Korstog mot Jerusalem

 

KorstogKirken fikk større og større betydning og makt for vesteuropeerne. En av grunnene til dette var at ledere, som f. eks. keiseren i Konstantinopel, spurte kirken og paven om hjelp, som styrket pavens influens. En annen faktor som spiller inn er at kirken preket mye anti jøde og anti islam propaganda. Da satt folket seg mer bak kirken. En tredje grunn er at korstogene tente en lidenskapelig flamme som gjorde at folk drømte om å ta tilbake Jerusalem. Dette gjorde at folk kunne identifisere seg mer og mer med de kristne og paven.

Rundt 1100-tallet begynte paven å samle menn til korstog for å ta Jerusalem tilbake fra muslimene. Grunnen til at Urban 2. gjorde dette var fordi en muslimsk folkegruppe kalt seldsjukkene tok over Jerusalem. Paven var redd for at de kristne ikke lenger skulle kunne besøke Jerusalem, som var et hellig sted for de kristne.

Etter det første korstoget ledet de hele 3 til, men ingen av dem klarte å ta tilbake Jerusalem. Effekten disse korstogene hadde på vest Europa var store. Det å komme i kontakt med den arabiske og midtøsteriske kulturen gjorde at vest-europeerne lærte mye nytt om vindmøller, vanningssystemer og materialer fra Asia som bomull.

 

Svartedauden i Europa

 

Svartedauen

Svartedauden var en katastrofal pest som rammet over 33 prosent av Europa, der den drepte så godt som alle den rammet. Den spredte seg raskt gjennom hele Europa, fra sør til nord og brakte død med seg hele veien. Det mange ikke vet er at i etterkant av svartedauden hadde folk det mye bedre i vest Europa enn de hadde det før pesten.

Før svartedauden var det mange mennesker, og litt lite mat. De fleste var veldig fattige og måtte jobbe hardt for de rikere jordeierne som slavet dem hardt for lite penger. Husdyr ble også vanskeligere og vanskeligere å holde. Etter pesten hadde folk mer jord, og småbønder kunne drive for seg selv, og de kunne ha fler husdyr. Ikke nok med det, men lønningene steg veldig, som gjorde at mange satset mer på vindmøller og andre maskiner som gjorde jobbene lettere og billigere for jordeierne. Soldatene fikk også høyere lønn som gjorde at det ble satset mer på krutt og kanoner, og mindre på antall soldater. En annen positiv ting var at kvinner slapp mer til i flere jobber som vanligvis var mannsdominante, særlig i byene. Disse fordelene gjaldt dessverre ikke for øst Europa.