Konjunktiv

Dette innlegget har allerede blitt vist 21945 ganger!

I uselvstendige leddsetninger som starter med «que», brukes konjunktiv etter uttrykk for følelse og personlig/subjektiv vurdering

¡Que bien que leas el libro!

A mí me gusta que leas el libro

Es una lástima que leas el libro

Es importe que leas el libro

Legg merke til at det konjunktive verbet (leer) står etter «que» i en leddsetning. Den kan ikke stå alene.