Klipp og Lim

Dette innlegget har allerede blitt vist 6712 ganger!

Med klipp og lim teknikker tenker man på det å få ut et gen fra en organisme og eventuelt få den inn et annet sted.

Dette er et konsept som brukes i genteknologi.

Dette skjer ved hjelp av enzymer.

Det som klipper genet heter Restrinksjons enzym.

Dette restrinskjons enzymet skjenner igjen noen baser (en genfrekvens/baserekkefølge)

genteknologi_figur3_klippelime

og deler genet der.

Så vil man bruke det samme restrinksjons enzymet på et plasmid som vil kutte opp plasmidet slik at det blir plass til biten man har klippet opp.

Deretter bruker man Ligase (lim enzym) til å «lime» genbiten inn i plasmiden igjen.

 

Denne plasmiden setter man så inn i en bakterie som ofte også har antibiotikaresistens som fører til at den overlever i kroppen vår.