Kjemisk binding

Dette innlegget har allerede blitt vist 5531 ganger!

Når vi skal lage nye stoffer, som legemidler og materialer, er bindingforholdet svært relevant.

Kjemiske bindinger deles inn i to hovedgrupper; sterke og svake bindinger.
Sterke bindinger er mellom atomer og ioner (enkeltpartikler), mens svake bindinger er mellom molekyler
Sterke bindinger kan deles inn i metallbinding (mellom metall-atomer), ionebindinger (mellom salter), og kovalente bindinger (elektronparbindinger – i molekyler)
Svake bindinger kan deles inn i hydrogenbindinger (mellom molekyler), og dipolbindinger (mellom dipoler)