Induksjonsbevis

Dette innlegget har allerede blitt vist 6638 ganger!

Inudksjonsbevis er en bevisform der man beviser noe for alle n blant de naturlige tallene. Dette består av to steg:

  1. basissteget: Her viser vi at det stemmer for n=1
  2. Induksjonssteget: Her antar vi at det stemmer for n=k, og viser at det stemmer for n = k+1

Det er mulig å starte basis steget på et annet sted enn 1, men da har vi kun vist det for det tallet og høyere. Det er også mulig med såkalt sterk induksjon hvor man antar at det stemmer for alle tall <= k, og viser for k+1