HMS

Dette innlegget har allerede blitt vist 6261 ganger!

HMS står for Helse miljø og sikkerhet. I praksis vil det si generelle ting, som arbeidsmiljø. I VNG legger de stor vekt på et godt arbeidsmiljø:

 • Føle seg iversatt
 • Konflikthåndtering
 • Lavt sykefravør¨Hindre mobbing
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Livsstiltest/kampanjer

Sikkerhet betyr i praksis at man ikke skal være utsatt for for mye risiko.

En risiko er en sjangse for at noe galt kan skje.

En risikoanalyse er å finne ut hvor stor sjangse for at noe kan gå galt og hvilke tiltak man kan sette inn for at man skal få det til.

På oljebranser vil det si å forhindre store ulykker.

I BPs deepwater horizon skjedde det nylig en ulykke der 11 person ble omkommet, 800 000 m3 oljeutslipp og det kostet 42 milliarder amerikanske dollar for BP å rette opp det de kunne.

Sikkerhet

 • Opplæring/trening
 • Holdninger og oppførsel
 • Respekt for farer
 • Oppmerksom
 • Sikkerhetskultur
 • Orden: rent og ryddig

Risikoledelse vil si å evaluere risikoen, Da må man finne ut om man skal gjøre tiltak for å fjerne risikoen eller gjøre tiltak for å beskytte seg for risikoen. Så vil man kunne bokse inn risikoen for å forhindre at det skal skje noe mer. Hvis dette heller ikke går må  man «løpe».