Geofysiske data

Dette innlegget har allerede blitt vist 5332 ganger!

Geofysiske data er

Geofysiske data brukes til å finne ut blant annet hvor man skal bore etter olje. Det gir et bilde av hvordan berggrunnen ser ut.

Seismikk målinger basert på refleksjon av lyd. Når man driver med dette på havet drar man mange måleinstrumenter bak en båt der en luftkanon sender ut en stor lyd som blir fanget opp av andre sensorer. Disse kan henge  8 – 10 km bak båten.

Elektromagnetiske data fungerer ved at man sender ned elektromagnetiske signaler istedenfor lyd og fungerer på omtrent samme måte som seismikk.

Brønnlogger er noe man gjør når man tror man har funnet olje. Da finner man ut mange ulike verdier, som tettheten i bergartene og lignende.

Dateene fra seismiske strålinger må poseseres nøye med mange kompliserte funksjoner for å oppnå riktig resultat. Når dataene fra seismiske strålinger er blitt prosesert vil man kunne se hvor disse brønene er.

Bølger og geologi er seismiske observasjoner. Man må sammenligne bølgene i vannet når obersvasjonene ble gjort og samtidig bruke geografi om berggrunnen for å finne ut hvordan målingene er.