Feltutvikling

Dette innlegget har allerede blitt vist 10353 ganger!

Hva skjer etter at man har funnet oljen?

Hovedoppgaven til feltutvikling er å fa varen fra brønne til markedet med et overskudd.
De jobber med litt produksjon, prosesering og transport.

Det de jobber mye med er å se etter om man vire´kelig vil tjene penger på jobben. Problemet er at det er mange usikkerheter. De vet ikke om hvor mye olje det er der, hvor mye oljeplattformen koster. Da er litt av oppgavene til feltutviklerne å begrense disse utgiftene.

Hvis det er mange resurser i området kan man sette opp en ny rig, hvis det ikke er så mange resurser der må man bruke en annen rig i nerområdet som man se.

Geologene/geofysikerne ser på hva og hvor og hvor mye man har funnet olje, feltutviklerne ser på hvordan man skal finne det.

Når vannhøyden er grunt nok kan man bruke mindre rigger som enklere kan flyttes. Disse står rett på havbunnen og har ofte lagringsmulighet til å lagre oljen.

Så har man større rigget på dypere vann. Disse riggene flyter på vannet og bruker vanligvis ankere til å holde det på plass (de største har rotorer som holder dem der. De største flyter på vannet og har ikke mulighet til å lagre oljen, men må frakte det gjennom f.eks. rør til land.

Så har man istedet «båter» som flyter på vannet.

Så har man undervannsannlegg. Såkalte Subsea anlegg. Disse anleggene ligger på bunnen av vannet og kan hente ut olje seperat fra oljeriggen og så overføre det til riggen gjennom kabler. Dette gjør man ofte i områder med litt mindre resurser slik at en rig kan ta opp olje fra flere kilometer rundt seg og fra flere steder samtidig.