Etiske problemer

Dette innlegget har allerede blitt vist 7447 ganger!

Gjøre rede for ulike etiske problemstillinger innen bioteknologi, og kunne vurdere og ta stilling til argumenter som brukes for og mot

Det er mange etiske problemstillinger man må ta hensyn til når man driver med bioteknologi.

Stamceller er kanskje den mest omstridte delen av bioteknologi. Med stamceller vil man kunne klone mennesker! Det vil også kunne føre til større forskjell mellom rik og fattig, da de rike vil kunne kjøpe stamceller for å fikse alle sine «problemer», mens de fattigste vil kanskje måtte selge stamceller – enten fra ryggmargen eller fra fostre eller å donere eggceller (som prøverørsbefruktes og så blir stamcellene «tatt»).