Egenskaper

Dette innlegget har allerede blitt vist 5688 ganger!

Diskutere hva slags egenskaper som påvirkes av arv, miljø og samspillet mellom dem

Arv: Egenskaper som påvirkes av arv er egenskaper som ligger i DNA-et, dette kan enten være egenskaper du har fra fødselen av eller egenskaper du ikke får i det hele tatt, men istedet ligger latent og enten kommer senere eller bare ligger i DNA-et.

Slike egenskaper er arvelige sykdommer (som Huntingtons sykdom), fysiske egenskaper er også vanligvis arvet, og inteligens er delvis arvelig.

Miljø: Egenskaper som påvirkes av miljø er avhengig av nettop miljøet rundt deg. Hvordan vennene dine er, hvordan dine foreldre oppfører seg etc. Disse egenskapene vil gjerne endre seg over tid og det kan undertrykke eller fremheve de arvelige egenskapene.

Slike egenskaper er oppførsel, hva du liker.

Arv og Miljø: Egenskaper som er samspillet mellom genetisk arvete egenskaper og egenskaper påvirket av miljø.

mer kommer snart