Det første mennesket

Dette innlegget har allerede blitt vist 6302 ganger!

Det første mennesket

Mennesket Utvikler seg

Særtrekk typisk for mennesket som biologisk art er at vi er veldig tilpasningsdyktige (vær, temperatur, klima, mat), vi kan føre kunnskapene våre videre med et avansert skriftspråk og talespråk, vi er gode til å løse problemer, lage redskaper, osv.

Evolusjonslæren går ut på at de sterkeste overlever og bringer sine gener til neste generasjon. Slik bevares de beste genene og arten utvikler seg mest mulig positivt.

Mennesket vandret ut av Afrika for ca. 1,5-2,0 millioner år siden. De vandret ut til Europa og Asia.

Jakt- og sankersamfunn

Det som kjennetegner et jeger og sankersamfunn er at de er samlet i mindre grupper, de er nomader (flytter seg hele tiden til nye matkilder), færre barn, matrialsk samfunn (kvinnene bestemte mest) og færre sosiale forskjeller (ingen «klasser»).

Utviklingen av jordbruket

Det første åkerbruket oppstod i «den fruktbare halvmåne» i Midtøsten, der dagens Syria og Tyrkia ligger i dag.

Mennesket begynte å temme dyr fordi noen dyr er mer verdt levende enn død. Hester kan transportere ting og sauer produserer ull osv. Nå trengte man dessuten ikke gå på jakt for å få kjøtt

Jakt mot Jordbruk

Fordeler og ulemper ved jordbruk kontra jakt- og sankersamfunn

Fordeler Ulemper
Stasjonær livsstil, stasjonær matkilde Hvis avlingen blir ødelagt, får en sykdom, osv. vil det bli hungersnød
Man kan produsere et overskudd av mat, som man kan gi til andre slik at de kan jobbe med annet enn matproduksjon Mer jobb å gjøre (bl. a. lenger arbeidsdager)
Man kan etablere landsbyer og bystater Startet utviklingen mot den private eiendomsrett som har startet mange konflikter
Flere barn, større familie