Bindinger

Dette innlegget har allerede blitt vist 10769 ganger!

Metall:

  • Få elektroner i ytterste skall.
  • Ytre-elektronene danner en felles «sjø» av elektroner.
  • Gir sterke bindinger
  • Leder strøm godt
  • Leder varme godt
  • Kan formes
  • Har metallglans («sjøen» reflekterer lys)
  • Generelt sett har de høyt smeltepunkt (metallet med lavest smeltepunkt er Kvikksølv (Hg) på -39°C, metallet med høyest smeltepunkt er Wolfram (W) med 3380°C)
  • Metall kan forsterkes med en legering

Ionebinger:

Binder sammen ionene i salter

Hvert positivt ion er omgitt av et bestemt antall negative ioner (og omvendt).

Regelmessig mønster gir en krystall.

Løselighet:
Inndeles i lettløselig (>1g per 100 ml), tungtløselig (1g>0,01g per 100ml) og uløselig (<0,01g per 100ml), og går ut ifra hvor mye kan løses i 100ml vann.