Forfatter Arkiv: Daniel

Om Daniel

1F :)

Kriminalitet – oppgaver

Oppgave 1 kriminalitet defineres som handlinger som bryter med straffeloven. Sivile saker i retten er ikke kriminalitet Oppgave 2 Stortinget bestemmer hva som er lovbrudd Oppgave 3 Dommstoler tar stilling til skyldsspørsmål og ilegger dommen etter det Oppgave 4 Vinningsforbrytelser … Les mer


Materiallære

Materiallære 17. januar 2013 10:19 ALUMINIUM Fordeler og ulemper: Lettere enn stål (1/3) Ikke magnetisk – lett å skille fra andre metaller Aluminium + oksygen = aluminiumoksid -danner et tett belegg utenpå som hindrer videre korrosjon -brukes i sjøvann Utvider … Les mer