Aritmetikkens fundamentalteorem

Dette innlegget har allerede blitt vist 5410 ganger!

Aritmetikkens fundamentalteorem sier at alle naturlige tall kan faktoriseres i primtall på en entydig måte opp til faktorenes orden (rekkefølgene på faktorene).

Eksempel: 12 = 2 * 2 * 3 – dette er eneste måten å skrive 12 som produkt av primtall (med unntak av rekkefølgen)