Samfunnsfag

Notater fra Samfunnsfag i VG1 ved Studiespesialiserende videregående skole.
Alt innhold er godkjent fra elever ved forskjerlinja, Drammen.

Kriminalitet – oppgaver

Oppgave 1 kriminalitet defineres som handlinger som bryter med straffeloven. Sivile saker i retten er ikke kriminalitet Oppgave 2 Stortinget bestemmer hva som er lovbrudd Oppgave 3 Dommstoler tar stilling til skyldsspørsmål og ilegger dommen etter det Oppgave 4 Vinningsforbrytelser … Les mer