Gym

Svømming

Svømming I dag konkurreres det i 4 forskjellige svømmearter: Krål, ryggkrål, butterfly og brystsvømming Det finnes 14 forskjellige øvelser, og distansene er fra 50 til 1500 meter. God svømmeferdighet skaper en forutsetning for å: Redde eget og andres liv Drive … Les mer


Koordinasjonstrening

Koordinasjonstrening Koordinasjon Koordinasjon er evnen til å samordne kroppsbevegelser i forhold hverandre og til omgivelsene. Likevektsorganene registrerer kroppens bevegelser og stilling i rommet. Huden sanser trykk og berøring. Ledd- og muskelsansen kan oppfatte hvor fort og hvor kraftig en muskel … Les mer


Hurtighetstrening

Hurtighetstrening Hurtighet Hurtighet blir definert som musklenes evne til å skape størst mulig akselerasjon. Reaksjon, akselerasjon og utholdende- og maksimal hurtighet er viktig innen hurtighet i idrett. Reaksjon: evne til å oppfatte og tolke signaler riktig og hurtig. Akselerasjon: evne … Les mer


Spensttrening

Spensttrening Spenst er evnen til å hoppe høyt eller langt. En muskel arbeider som fjær når den i spent tilstand blir utsatt for en kort og rask strekking som umiddelbart blir fulgt av en kort og rask sammentrekning. Muskelen fungerer … Les mer

Utholdenhetstrening

Utholdenhetstrening Utholdenhet –          God utholdenhet er bra for helse + at det gjør at du kan holde på med idretten din lengere. –          Definisjon: Evne til å motstå trøtthet eller evne til å arbeide hardt i lengre tid. –          Vi … Les mer