Vanlige bindeord

Dette innlegget har allerede blitt vist 101647 ganger!

Ulike bindeord, eller konjunksjoner,  som er vikitge å kunne på spansk.

Konjunksjoner binder sammen likeverdige setninger eller ord slik at språket blir mer sammenhengende.

Norsk Spansk
Og Y
Også Tambien
I tillegg Además
Samtidig Al mismo tiempo
På den ene side Por una parte
På den andre side Por otra parte
Men Pero
Heller ikke Tampoco
I midlertid Sin embargo
Slik som Como
Mens Mientras
Fordi Porque
For at Para que
Hvis
Selv om Aunque
Mer enn Más que
Mindre enn Menos que
Når det gjelder/ i forhold til En cuanto a