Stikkord Arkiv: petroleum


Olje og Gass

Petroleum Olje og Naturgass. De første oljeeventyret begynte i 1971. Oljefelle er der man henter opp oljen. Oljen ligger oppå vann, og har en takbergart over  seg som forhindrer oljen i å flyte opp, dette kalles en oljefelle. Det finnes tre … Les mer