Stikkord Arkiv: norgeKriminalitet – oppgaver

Oppgave 1 kriminalitet defineres som handlinger som bryter med straffeloven. Sivile saker i retten er ikke kriminalitet Oppgave 2 Stortinget bestemmer hva som er lovbrudd Oppgave 3 Dommstoler tar stilling til skyldsspørsmål og ilegger dommen etter det Oppgave 4 Vinningsforbrytelser … Les mer


Olje og Gass

Petroleum Olje og Naturgass. De første oljeeventyret begynte i 1971. Oljefelle er der man henter opp oljen. Oljen ligger oppå vann, og har en takbergart over  seg som forhindrer oljen i å flyte opp, dette kalles en oljefelle. Det finnes tre … Les mer