Stikkord Arkiv: kriminalitet

Kriminalitet – oppgaver

Oppgave 1 kriminalitet defineres som handlinger som bryter med straffeloven. Sivile saker i retten er ikke kriminalitet Oppgave 2 Stortinget bestemmer hva som er lovbrudd Oppgave 3 Dommstoler tar stilling til skyldsspørsmål og ilegger dommen etter det Oppgave 4 Vinningsforbrytelser … Les mer