Stråling

Dette innlegget har allerede blitt vist 6177 ganger!

Stråling deles inn i to hovedtyper, elektromagnetisk stråling – EM stråling og Partikkel strålig. Denne artikelen vil handle om elektromagnetisk stråling.

Innenfor elektromagnetisk stråling har bølgene forskjellig frekvens, denne frekvensen har noe med egenskapen til strålingen å gjøre.

Jo større frekvens en stråle har, jo mer energi er i fotonene og dermed er det mer energi i bølgen.  En høyere frekvens gir kortere bølgelenger.

Basert på frekvens kan vi dele inn strålingen i gamma stråler med høyest frekvens/mest energi til røntgen, UV lys (ultra violett), Synlig lys, IR lys (infra rødt), mikro og over til radio bølger med lavest frekvens/minst energi.

Det synlige lyset er det vi kan se, det deles igjen opp i forskjellige farger basert på frekvensen. Det synlige lyset har en bølgelengde på mellom 400 nano-meter og 800nm.
Det synlige lyset med mest energi er fiolett, så kommer indigo, grønt, gult orangse og tilslutt rødt med minst energi.