Kjemi

Bindinger

Metall: Få elektroner i ytterste skall. Ytre-elektronene danner en felles «sjø» av elektroner. Gir sterke bindinger Leder strøm godt Leder varme godt Kan formes Har metallglans («sjøen» reflekterer lys) Generelt sett har de høyt smeltepunkt (metallet med lavest smeltepunkt er … Les mer


Kjemisk binding

Når vi skal lage nye stoffer, som legemidler og materialer, er bindingforholdet svært relevant. Kjemiske bindinger deles inn i to hovedgrupper; sterke og svake bindinger. Sterke bindinger er mellom atomer og ioner (enkeltpartikler), mens svake bindinger er mellom molekyler Sterke … Les mer