Realfag
Kjernefysikk

Atomkjernen Kjernefysikk handler om det som skjer inne i kjernen,reaksjoner og interne krefter. Hvis vi går utenfor og ser på elektronene eller eksterne krefter som virker på kjernen, så er vi over på atomfysikk. Rutherford oppdaget at kjernen hadde nesten … Les mer

Atomfysikk

(Work in progress) Atomets Historie Periodesystemet: Dimitri Mendelejev kalles periodesystemets far. Fram mot 1860-årene prøvde Mendelejev å ordne de noen-og-seksti kjente grunnstoffene inn i et system. Han satte dem sammen på forskjellige måter, og når han ordnet dem etter stigene … Les mer

Bindinger

Metall: Få elektroner i ytterste skall. Ytre-elektronene danner en felles «sjø» av elektroner. Gir sterke bindinger Leder strøm godt Leder varme godt Kan formes Har metallglans («sjøen» reflekterer lys) Generelt sett har de høyt smeltepunkt (metallet med lavest smeltepunkt er … Les mer

Kjemisk binding

Når vi skal lage nye stoffer, som legemidler og materialer, er bindingforholdet svært relevant. Kjemiske bindinger deles inn i to hovedgrupper; sterke og svake bindinger. Sterke bindinger er mellom atomer og ioner (enkeltpartikler), mens svake bindinger er mellom molekyler Sterke … Les mer