Proteinsyntesen

Dette innlegget har allerede blitt vist 8760 ganger!

Proteinsyntesen foregår over et par omganger

proteinsyntesenInne i cellen
Dna-tråden blir strukket ut/åpnet opp av et stoff som heter helikase.

mRNA setter på baser som en kopi av DNA-et.
Her byttes basene om med sin motstående base, A blir til U, T blir til A, C blir til G og G blir til C. mRNA kopierer DNA-et slik at den skal bli liten nok til å gå ut av cellekjernen.

RNA blir sluppet ut av cellekjernen

Utenfor cellekjernen (i cytoplasmaen)  kommer et ribosom som går gjennom mRNA-et.

Under denne prosessen kobles det på flere tRNA-er, hver tRNA kobles til tre baser og danner en aminosyre. Denne prosessen fortsetter helt til et tRNA med basene u-a-c kommer, som kalles antikodon. Når antikodonet leses av ribosonet, så stoppes prosessen.

Hver gang en aminosyre blir satt inn så kobles de med hverandre og det blir kondens (vann).