Medisinsk bruk av bioteknologi

Dette innlegget har allerede blitt vist 5894 ganger!

Forklare hva som menes med kloning, og gi noen eksempler på praktiske anvendelser

Kloning er å lage en identisk kopi av noe, med likt DNA. Noen praktiske anvendelser kan være å lage en «donortvilling» av deg selv :-), eller å lage […]

Gjøre rede for hvordan DNA-analyser/gen-tester gjøres og hva informasjonen fra disse kan brukes til

Ved gentesting kartlegger man arvematerialet og undersøker det. Det finnes to hoved-typer gentesting; tester som kan avsløre identiteten til en person og diagnostisk gentest som kan avsløre genetiske sykdommer og lignende.

Forklare hva som menes med prøverørsbefruktning

Prøverørsbefruktning er en metode der egg blir befruktet utenfor kvinnens kropp og satt inn igjen i kvinnens livmor. Da vil man kunstig befrukte egget i en petriskål i et laberatorium der en sædcelle blir satt inn i eggcellen.

Gjøre rede for hva stamceller er, og hvilke muligheter dette gir innen medisinsk bruk.

Stamceller er celler som har evnen til å utvikle seg til en spesialisert celle (en av de 200 celletypene menneskekroppen består av). Disse stamcellene kan brukes til å produsere alle typer celler i menneskekroppen. Dette gir mange muligheter innen medisinsk bruk, nå kan man «dyrke» organer, f.eks. et øre hvis man har mistet et, man kan også lage hudceller til å reparere f.eks. brannskader. Det gjør at man kan tilføre spesialiserte celler i de områdene man mangler det etter f.eks. en skade, disse cellene vil heller ikke frastøtes kroppen siden de har samme DNA (hvis de er hentet fra samme person).