Litt «ohm» elektrisitet

Dette innlegget har allerede blitt vist 7220 ganger!

Elektrisitet

Hva er ladning?

 • Ladning er elektriske krefter som finnes i to varianter: positiv (protonet) og negativ (elektronet)
 • Elektriske ladninger påvirker hverandre med krefter. Samme ladning frastøter hverandre, forskjellig ladning tiltrekker hverandre
 • Negativt ladd: overskudd av elektroner
 • Positivt ladd: underskudd av elektroner
 • Symbol: Q
 • Enhet: C (Coulomb)
 • Elektronladningen: e = 1.60*10-19 C    (e = elektriske elementærladningen)

Bevaringsloven for elektrisk ladning:

Elektrisk ladning kan verken skapes eller forsvinne. Summen av ladningen er bevart i alle fysiske prosesser.

 

Hva er strøm?

 • Når en ladning(Q) passerer gjennom en ledning i løpet av en tid(t), er strømmen(I) gjennom ledningen gitt ved denne formelen:
Ladning (Q) / tiden (t) = strømmen (I)
Dette vil si ladning per tid(Gjelder bare for likestrøm, ikke vekselstrøm).
 • Benevning: A (Ampere)
 • Strømretning: I et metall er den retningen som en positiv ladning ville ha beveget seg, altså motsatt veg av hvordan den negative ladningen beveger seg.

 

Hva er spenning?

Spenning (U) = Et arbeid (W) / Ladning (Q)
 • Enhet: Joule/Coulomb = Volt

 

Hva er resistans?

Resistans er motstand gjennom et materiale som strømmen må gjennom. Sterk strøm=lite motstand, svak strøm = stor motstand, så lenge man sender ut konstant lik spenning.
 • Resistans i en komponent (R) = Spenning (U)/Strøm (I)
 • Enhet: Volt/Ampere = Ω (Ohm)
 • Resistans i en metalltråd (R) = p (resistiviteten hos metallet) * lengden av tråden (L)/tversnittareal av tråden) A.
R=p*(L/A)

Hva er ohms lov?

 • Strømmen (I) gjennom en motstand (R) er proporsjonal med spenningen (U) over motstanden.
U=R*I