Boring

Dette innlegget har allerede blitt vist 5743 ganger!

Bore ingeniører har i oppgave å utrede boringen på en så sikker å rimelig måte.

Arbeidsområdet er 5 til 10 km under havnivået. Så man må basere alt på målinger så langt nede.

Man skal treffe veldig nøyaktig 3 – 20km under sjøbunnen.

Nede i havet er det veldig høyt trykk på 300 til 1100 bar. Mens man borer nedover så senker man diameteren på bore-røret.

Mens man borer må man hele tiden passe på at trykket i røret er større enn trykket på utsiden, men man må allikevel passe på at trykket ikke blir for stort.

Det man må ha av informasjon er om området som logistikk, miiljøhensyn og verforbehold, vanndyp med valg av type rigg. Målsetning med brønn sånt som brønndyp, reservoarforhold, trykk, tidsbegrensinger.

Det er viktig å velge riktig rigg med stor nok størrelse, men allikevel ikke en for stor rigg, da vil det koste for mye.

Når man borer må man alltid følge reglene og holde seg innenfor risikoprofilene slik at det ikke blir for risikabelt. Dersom det blir for risikabelt har man ikke lov å gjenomføre det og må istedet gjøre noen endringer for at man skal få det til.