Forfatter Arkiv: viljarOrdforklaring bioteknologi:

Bioteknologi- er en samlebetegnelse på teknologi som bruker mikroorganismer, plante- eller dyreceller, eller deler av disse til å fremstille eller modifisere produkter, forbedre planter og dyr, eller utvikle mikroorganismer for spesifikke anvendelser. Genteknologi- er teknikker som tillater at DNA isoleres, karakteriseres, modifiseres, tas … Les mer